Clubkampioensch

Clubkampioenschappen

Clubkampioenschappen vanaf 2010

Vanaf 2010 zijn geen clubkampioenschappen meer georganiseerd vanwege een zeer gering animo in de voorgaande jaren. Indien u ideeën heeft over de invulling van de clubkampioenschappen of deze (mede) wilt organiseren, laat het ons dan weten!

Uitslagen Clubkampioenschappen 2009

Op zaterdag 12 september stonden de clubkampioenschappen heren enkel en dames enkel op het programma. De Heren Enkel ging niet door omdat er geen enkele inschrijving was. De Dames Enkel kende gelukkig meer inschrijvingen en de finale-wedstrijd ging tussen Denise Eussen en Inez Larue. De uitslag was 6-2 6-1. Denise, van harte gefeliciteerd met deze titel! U kunt hieronder een verslag lezen van onze reporter André.

Op zondag 13 september zouden de clubkampioenschappen heren dubbel en dames dubbel gespeeld worden. De Dames Dubbel ging helaas niet door omdat er maar anderhalve inschrijving was. De Heren Dubbel had vier matadoren geprikkeld om in te schrijven; deze finalewedstrijd werd door Jos Hellenbrand en Wil Ubachs met 6-2 6-1 gewonnen van Jules Houtvast en Lou Rademaekers. Onze felicitaties voor deze eervolle prestatie gaan uit naar Jos en Wil!

Op zaterdag 19 september was het de beurt aan de gemengd dubbels om hun clubkampioenschappen te spelen. Temidden van het aanstormend jeugdig talent speelden Maurice Brennenraedts met Denise Eussen, Inez en André Larue, en Marloes Simons-Schonbrodt met Hub Larue de finale-poule. Alle wedstrijden eindigden in 9-5 waarbij Maurice en Denise duidelijk geïnspireerd werden door hun zonen en dochters en de titel veroverden. Een eervolle tweede plaats was er voor Inez en André.

IMG_2226_GD_2009

 

Op zondag 20 september werden de recreatieve clubkampioenschappen gespeeld. Twaalf deelnemers hadden zich ingeschreven en iedereen speelde drie pro-sets. In de ‘finale’ boden Frits de Vries en Annie Baart goede tegenstand, maar waren ze niet opgewassen tegen Hub Larue en de rotsvaste Elly de Vries.

Het weer was ideaal, zelfs een lichte zonnebrand liet zich voelen. Hans had voor lekkere vlaai gezorgd en na de laatste wedstrijd werd de inwendige mens verwend met een heerlijke barbecue. Marloes toonde zich een ware chef-kok met de stukjes vlees…

IMG_2236_BBQ

 

En dan nu het verslag van de dames enkel clubkampioenschappen:
Na een jaar van gedegen voorbereiding gingen in september 2009 de clubkampioenschappen voor de dames enkel van start. Rekening houdend met de uitslag van een enquete onder de leden en nadat de leden via internet waren benaderd en in de gelegenheid waren gesteld om in te schrijven kon de wedstrijdleiding aan de slag met het plannen van de wedstrijden. Bij de dames was het jammer dat op het laatst nog een van de deelnemers die de laatste 3 had bereikt moest afhaken.

Op de dag waarop in New York alle wedstrijden niet konden doorgaan door de regen werd in Schinnen onder een lekker zonnetje de dames enkel gespeeld. Jammer dat de mensen die in New York voor niets een kaartje hadden gekocht niet naar Schinnen konden komen. De finale ging tussen Denise Eussen (uit Puth) en Inez Larue. Inez die nog last had van haar val tijdens het tournooi in Schinnen was niet opgewassen tegen het goede spel van Denise. Denise won overtuigend de zeer sportieve wedstrijd met 6-2 en 6-1 en mocht na afloop de felicitaties van Inez en de toeschouwers in ontvangst nemen. Jammer dat de fotograaf het fototoestel was vergeten waardoor geen sfeerbeelden van deze finale zijn vastgelegd.

Na afloop werd nog even aan de bar geëvalueerd onder het genot van een lekkere cappucino.

Clubkampioenschappen 2009

Als logisch vervolg op de enquête nodigen wij u uit om deel te nemen aan de komende clubkampioenschappen voor senioren. De opzet daarvan is dit jaar anders dan in de InfoGids staat vermeld. We gaan de clubkampioenschappen organiseren op de volgende datums:

 • zaterdag 12 september clubkampioenschappen heren enkel en dames enkel
 • zondag 13 september clubkampioenschappen heren dubbel en dames dubbel
 • zaterdag 19 september clubkampioenschappen gemengd dubbel
 • zondag 20 september clubkampioenschappen voor recreanten

Het volgende is daarbij van toepassing:
* U kunt zich voor elke van deze dagen apart inschrijven.
* Deelname is gratis.
* Bij de clubkampioenschappen heren dubbel en dames dubbel (13 sept.) en gemengd dubbel (19 sept.) dient u samen met een partner in te schrijven.
* Bij de clubkampioenschappen voor recreanten (20 sept.) schrijft u individueel in en koppelt de tenniscommissie u aan een partner voor die dag.
* Bij de recreanten is meedoen belangrijker dan winnen, ook al noemen we het kampioenschappen.
* Er wordt een speelschema gekozen waarbij aan het einde van de dag een clubkampioen bekend is.
* We starten iedere dag om 10:00 uur en plannen om uiterlijk 18:00 uur te eindigen.
* Iedereen speelt minimaal twee wedstrijden. Tevens houden we ermee rekening dat u niet teveel moet tennissen.
* Tijdens de clubkampioenschappen voor recreanten zal er een barbecue georganiseerd worden, mits het weer en het aantal deelnemers dit toelaat. Mogelijk dat voor de barbecue een eigen bijdrage gevraagd zal worden.
* Tijdens de prestatieve(re) clubkampioenschappen krijgt iedere deelnemer een drankje en een broodje hamburger/kroket/fricandel aangeboden.
* De afsluitende feestavond op 19 september (zoals vermeld in de InfoGids) gaat niet door.
* De binnenbanen zijn dit jaar niet beschikbaar wegens groot onderhoud. Mocht het op een van de dagen compleet verregenen dan kunnen de deelnemers zelf afspraken maken om in de week eropvolgend het speelschema uit te spelen; dit is echter niet het uitgangspunt.
* U kunt voor de clubkampioenschappen enkel en dubbel inschrijven tot en met woensdag 9 september. Dit kan via een e-mail naar info@ltcrakets.nl of het formulier op het publicatiebord in de kantine.
* U kunt voor de clubkampioenschappen gemengd dubbel en recreanten inschrijven tot en met woensdag 16 september. Dit kan via een e-mail naar info@ltcrakets.nl of het formulier op het publicatiebord in de kantine.
* Indeling op basis van speelsterkte of leeftijdscategorie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Wij hopen door deze nieuwe opzet op geslaagde clubkampioenschappen. Aarzel niet en schrijf in!

Enquête clubkampioenschappen 2009

In mei hebben we u gevraagd een korte enquête over de clubkampioenschappen voor senioren in te vullen om daarmee ons uw mening en wensen kenbaar te maken. Bij deze koppelen wij u de resultaten terug.

 • Van de 167 aangeschreven senioren (54 per post en 113 per e-mail) hebben er 24 gereageerd. Dat is een score van ruim 14% (1 op de 7 leden). Dat is op zich niet veel, maar genoeg om ons een beeld te kunnen vormen van uw ideeën.
 • 71% gaf aan mee te willen doen met de clubkampioenschappen. Op zich zijn dit slechts 17 leden, maar wij gaan ervan uit dat er onder de leden die niet gereageerd hebben ook nog potentiële deelnemers zijn.
 • De gewenste indeling in categorieën leverde verschillende inzichten op. Ten eerste denken wij dat een scheiding tussen competitie/prestatieve spelers en recreanten gewenst is. Daarmee wordt ook min of meer een indeling op speelsterkte bereikt. Een indeling op basis van leeftijd werd het minst aangekruist.
 • Vrijwel iedereen vond dat junioren mogen deelnemen aan de senioren clubkampioenschappen, al leverde de wijze waarop of het criterium daarvoor verschillende reacties op. We zullen in het vervolg in ieder geval met de jeugdcommissie overleggen welke junioren in aanmerking komen en dit indien mogelijk inpassen in de speelschema’s.
 • Tweederde meerderheid vond dat bij de dubbelspelsoorten de eigen partner gekozen moet kunnen worden. Bijna eenderde laat de partnerkeuze graag aan de tenniscommissie over.
 • Ten aanzien van gezamenlijke clubkampioenschappen met Amstenrade en Oirsbeek was een ruime meerderheid tegen en was de heersende mening dat het een aangelegenheid binnen onze eigen vereniging moet blijven.
 • Er waren drie leden buiten de Tenniscommissie die aangaven bij de organisatie mee te willen helpen. Deze personen zullen we dan ook binnenkort benaderen.
 • Tenslotte werden er ook een aantal andere opmerkingen en ideeën geuit.

De details kunt u in dit document lezen. Op vragen waar de percentages optellen tot boven de 100% zijn er meerdere antwoorden gegeven door dezelfde persoon.
Tot slot het blik ballen: dat is gewonnen door John Koken. Hij was de achtste inzender.

Clubkampioenschappen 2008

Ondanks het succes van de opzet van vorig jaar was de animo voor de clubkampioenschappen erg laag. Zo laag zelfs, dat wegens te weinig inschrijvingen de clubkampioenschappen dit jaar niet door zijn gegaan. Dit is de eerste keer in de lange historie van onze club. De tenniscommissie zal zich in het winterseizoen beraden over de toekomst van de clubkampioenschappen. In ieder geval dank aan de acht leden die zich wél ingeschreven hadden.
Niet bij de pakken neergezeten heeft de tenniscommissie nog geprobeerd een instuifavond te organiseren om de feestavond sportief te beginnen. Helaas ging ook dit alternatief niet door omdat zich nu maar twee personen hadden aangemeld. Derhalve is ook besloten de feestavond te annuleren. Dit is heel jammer, maar realiteit.
Heeft u ideeën om de clubkampioenschappen nieuw leven in te blazen, geef ze door aan een van de commissieleden.

Clubkampioenschappen 2007

De clubkampioenschappen voor senioren werden dit jaar gehouden van 10 t/m 22 september. Voor de enkelcategorieën waren er helaas nog erg weinig inschrijvingen, maar de animo voor de dubbelcategorie is licht gestegen vooral dankzij de andere aanpak. Er zijn geen afzonderlijke herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel kampioenschappen georganiseerd, maar ieder lid diende individueel in te schrijven waarna de tenniscommissie via loting zorgde voor gelijkwaardige koppels. Het gevormde koppel kon zodoende bestaan uit twee heren, twee dames of een heer en een dame. Alle koppels werden vervolgens wederom via loting over de poules verdeeld. We hebben dit jaar 14 koppels op deze wijze kunnen samenstellen. Wegens gebleken succes wordt deze formule vermoedelijk volgend jaar herhaald.

De schema’s (met uitslagen) kunnen via onderstaande links bekeken worden:

 • Uitslagen Categorie Dubbel
 • Uitslagen Categorie Heren
 • Uitslagen Categorie Dames

De (vice-)clubkampioenen van 2007 zijn:

Heren Enkel
1. Maurice Brennenraedts
2. André Larue
Dames Enkel
1. Jeanny Hermens
2. Inez Larue
Dubbel
1. Lou Rademaekers en Dieter Römer 
2. Jo Roberts en Wil Ubachs

 

 

 

De finalisten zijn gehuldigd op de afsluitende feestavond op zaterdag 22 september.

Clubkampioenschappen 2006

De clubkampioenschappen voor senioren werden dit jaar gehouden van 11 t/m 22 september. Wegens te weinig inschrijvingen zijn de categorieën Dames Enkel en Dames Dubbel niet doorgegaan. In de categorieën Heren Enkel, Heren Dubbel en Gemengd Dubbel waren ook erg weinig deelnemers, maar gelukkig net genoeg om door te kunnen gaan. De tenniscommissie zal zich voor het volgende seizoen bezinnen op de clubkampioenschappen.

De (vice-)clubkampioenen van 2006 zijn:

Heren Enkel
1. Jan Hasenoot
2. Piet Hermens
Heren Dubbel
1. Branko Reumkens en Hub Larue
2. Jules Houtvast en Jeu Kicken
Gemengd Dubbel
1. Inez Larue en André Larue
2. Marloes Schonbrodt en Hub Larue

 

 

 

De finalisten zijn gehuldigd op de afsluitende feestavond op zaterdag 22 september.