Bestuur

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester (tezamen het dagelijks bestuur) en de voorzitters van de jeugdcommissie, tenniscommissie, informatiecommissie en accommodatiecommissie. De ledenadministratie en kascontrolecommissie leveren geen bestuurslid.

Voorzitter:
Paul Baggen
tel. 046 – 443 1020
Foto van de voorzitter Paul Baggen
Secretariaat:

Jeu Meijs
tel. 046 – 443 2959

Foto van de penningmeester Jeu Meijs
Penningmeester:
Rob Lansu
Foto volgt…
Tenniscommissie:
Vacature…
Foto volgt…
Jeugdcommissie:
Chantal Meijs
Foto volgt…
Informatiecommissie:
Vacature…

Foto volgt…

Accommodatiecommissie:
Frits Fransen

Foto volgt…