Commissies

Commissies

Binnen onze vereniging zijn vijf commissies actief.
De tenniscommissie verzorgt alle recreatieve en prestatieve activiteiten voor de seniorleden, zoals de competitie, clubkampioenschappen, open 17+/40+-dubbeltoernooi en recreatieve toernooitjes.
Voorzitter:
Vacature…
Foto volgt…
Commissieleden:
Guus Jetten, Hub Larue, Marloes Schonbrodt, Marianne Larue, Jeanny Hermens, André Larue, Marlies Römer

Verenigingscompetitieleider: Hub Larue

Toernooileider 17+/40+ dubbeltoernooi: Guus Jetten

De jeugdcommissie verzorgt alle recreatieve en prestatieve activiteiten voor de juniorleden, zoals de jeugdmiddag, competitie, clubkampioenschappen en recreatieve toernooitjes.
Voorzitter:
Chantal Meijs

Foto volgt…

Commissieleden:
De informatiecommissie verzorgt de informatievoorziening naar de leden toe in het bijzonder via e-mail en deze website.
Voorzitter:
Vacature…
Foto volgt…
Commissieleden:
Website: Anke Fransen
Nieuwsbrief: Ria Jetten, Guus Jetten, Anita Geelen
Facebook: Anke Fransen
De accommodatiecommissie verzorgt het parkonderhoud, dat wil zeggen het onderhoud van de banen, de netten, de afrastering en de groenvoorzieningen. Daarnaast zorgt deze commissie voor het onderhoud van de tennishal en de kantine met kleedruimtes.
Voorzitter:
Frits Fransen
Foto volgt…
Commissieleden:
Maurice Fransen, Ben Wijgerse, Jan Dieteren, Wiel Kees, Jan Schonbrodt en vele anderen.
De kascontrolecommissie heeft als doel het controleren van de activiteiten van de penningmeester. De leden van deze commissie wisselen jaarlijks volgens een doorschuifsysteem. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt het langstzittende lid vervangen door het reserve-lid en wordt een nieuw reserve-lid gekozen. In 2019 zijn Ria Jetten en Maurice Fransen de leden van de kascontrolecommissie. Er is geen reserve-lid benoemd.