Energiescan LTC Rakets door Huis van de Sport

19 oktober 2022


In 2021 heeft LTC Rakets een aanvrage ingediend bij het Huis van de Sport om een gratis energiescan 
te laten uitvoeren. Deze aanvrage is in 2021 goedgekeurd.
Begin 2022 hebben we de benodigde informatie verzameld en de uitgebreide vragenlijsten ingevuld 
en opgestuurd naar het Huis van de Sport. Op 17 mei 2022 is een technische opname van onze 
accommodatie uitgevoerd in opdracht van het Huis van de Sport.
Op 29 augustus 2022 hebben we een 1e
rapportage ontvangen. Deze bestaat uit diverse 
onderwerpen op het gebied van verduurzamen en besparen van energie en een vitaliteitsonderzoek.
In het vitaliteitsonderzoek wordt bekeken hoe vitaal onze vereniging c.q. levensvatbaar is en kan 
inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Ook bewustwording bij de gebruikers is een belangrijk 
onderwerp. Denk hierbij aan minder en korter douchen, maak lichten uit, hou deuren en ramen 
dicht, informeer de beheerder als iets defect is enz. 
Op 14 september 2022 is de 1e
rapportage met het Huis van de Sport besproken en zijn afspraken 
gemaakt om bepaalde onderwerpen verder uit te werken om tot concrete aanbevelingen te komen.
Hierbij wordt eerst gekeken welke maatregelen aan de schil van het gebouw nodig zijn zoals muren, 
dak, vloeren en ramen. Hoe kunnen we de warmte binnen houden in de winter. Daarna wordt 
gekeken hoe we het slimste de ruimtes kunnen verwarmen.
Via de website houden wij onze leden en de overige gebruikers van onze accommodatie over de 
belangrijke ontwikkelingen bij onze vereniging op het gebied van duurzaamheid en vitaliteit op de 
hoogte.

Zie bijgaand document voor verdere details

publicatie website Energiescan LTC Rakets door Huis van de Sport.pdf

Nieuwscategorieën