Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester (tezamen het dagelijks bestuur) en de voorzitters van de jeugdcommissie, tenniscommissie, informatiecommissie en accommodatiecommissie. De ledenadministratie en kascontrolecommissie leveren geen bestuurslid.

Zie onderstaand document (update 11-09-2023) voor alle namen en contactgegevens.
 

20230911 LTC Rakets contact gegevens organisatie.pdf