Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester (tezamen het dagelijks bestuur) en de voorzitters van de jeugdcommissie, tenniscommissie, informatiecommissie en accommodatiecommissie. De ledenadministratie en kascontrolecommissie leveren geen bestuurslid.

Zie onderstaand document voor alle namen en contactgegevens.
 

20221205 LTC Rakets contact gegevens organisatie.pdf