Rakets Award

De Rakets Award is in het leven geroepen om leden te eren en te bedanken die zich in positieve zin opvallend ingezet hebben voor onze vereniging. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van de accomodatie, jeugd of wedstrijdtennis zijn. Het bestuur bepaalt wie de Rakets Award verdient en reikt deze uit tijdens de algemene ledenvergadering. Iedereen kan deze award verdienen, alleen bestuursleden komen (in de regel) niet in aanmerking. Kent u iemand die deze award in uw ogen verdient? Maak dit kenbaar bij een van de bestuursleden.

De lijst van winnaars van de afgelopen jaren is de volgende (in de niet genoemde jaren is deze niet uitgereikt):

1996 Jan Hasenoot
1997 Miep Swelsen
1999 Jo Quaedvlieg
2001 Ben Wijgerse
2002 Jean Knarren
2003 Jan Dieteren
2007 Elly de Vries
2008 Hub Larue
2009 Lou Rademaekers, Wil Kees
2011 Jules Bessems
2012 Kim Kierkels en Frank Swinckels
2013 Izak Roest
2015 Jos Verjans
2016 Sieske Verjans, Tiny Schrooten
2017 Hub Larue, Bert Gelissen
2018 Maurice Fransen
2019 Marianne Larue en Ria Jetten
2020 Wil Kees
2021 Rob Lansu en Andr├ę Larue
2022 Pascal Rouschen en Jeu Meijs
2023 Inez Larue
2024 Continu├»teitscommissie 

 

Jo Gelissen-trofee

De voorloper van de Rakets Award was de Jo Gelissen-trofee. Toen Jo Gelissen, onze eerste voorzitter, in het najaar van 1984 benoemd werd tot ere-lid van de club, bezon hij zich op het instellen van een soort ereteken, een blijk van erkenning voor leden van de vereniging die zich in het bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt. Dit ereteken was gegoten in de vorm van een legpenning in brons, voorstellende een tennisbal met de duidelijke trekken van Jo Gelissen.

De volgende leden hebben deze trofee verdiend:
1985 Annie Smeets
1986 Frits Mohren
1987 Jan Smeets
1988 Hub Larue
1990 Marlou Buskens
1991 Dave Larue
1992 Jef Gales
1993 Bob Blaney Davidson
1994 Wil Ubachs
1995 Chrit Gijsen