Factsheet jaarcontributie

Jaarcontributie voor 2024 

Reguliere jaarcontributie voor leden in 2024.

Tarieven gelden in het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024; het lidmaatschap loopt steeds van 1 april t/m 1 oktober.

 

  Leeftijd Totaal te betalen
Junior 0 t/m 17 jaar € 60,00
Senior 1e jaar 18 jaar € 100,00
Student Vanaf 18 jaar en ouder
+ studentenbewijs
€ 100,00
Senior 19 jaar en ouder € 170,00
Competitie lid
voor 1 competitie
19 jaar en ouder
+ voorwaarden
€ 40,00

 
Voorwaarden voor een lid soort.  

Junior  T/m het kalenderjaar waarin men 17 jaar wordt. (d.w.z. geboren in 2007 of later (op & na 1-1-2007). 
Senior - 1e jr In het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt. D.w.z. geboren in 2006. 
Student 

Vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt en studeert. D.w.z. 
geboren in 2006 of eerder.

Om in aanmerking te komen voor het studententarief dienen studenten hun bewijs van inschrijving aan school of universiteit te kunnen overleggen. 

Senior  

Vanaf het kalenderjaar waarin men 19 jaar wordt. 

D.w.z. geboren in 2004 of eerder (voor 1-1-2006).

Competitielid Senior, vanaf het kalenderjaar waarin men 19 jaar wordt. D.w.z. geboren in 2004 of eerder (voor 1-1-2005). 
-    Als een competitie team van LTC Rakets niet volledig met eigen leden van LTC Rakets kan worden samengesteld. 
-    Het competitieteam van LTC Rakets mag maximaal voor de helft bestaan uit competitieleden. 
-    Aanvraag, via VCL, bij het bestuur van LTC Rakets. Het bestuur moet toestemming geven. 
-    Kan uitsluitend deelnemen aan de KNLTB voorjaars- en/of najaar competitie en niet aan alle andere activiteiten binnen LTC Rakets. 
   

Nieuw lid in 2024 
Voor nieuwe leden is er het InStapAbonnement.  
Een voorwaarde is dat u ten minste 3 jaar geen lid van LTC Rakets bent geweest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. 
De kosten voor ISA in 2024 zijn: 
- Voor junioren, € 50,00  
- Voor senioren, € 110,00  
Vanaf 2024 betaalt u de reguliere contributie die vanaf dat kalenderjaar geldig zijn. 
 
Een nieuw lid welke niet voldoet aan de voorwaarden van het InStapAbonnement 2024, betaald in de reguliere jaarcontributie 2024 zoals in de tabel hierboven staat. Aanmelding gebeurt via de website van LTC Rakets, https://www.ltcrakets.nl/lid-worden
  
Factuur & KNLTB-ledenpas 
De betaling van de jaarlijkse contributie kan d.m.v. iDEAL of via automatische incasso. Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht. Voor bestaande leden gebeurt dit nog op vrijwillige basis. LTC Rakets stuurt elk lid een factuur voor de contributie, ook bij automatische incasso.
Bij automatische incasso wordt aangegeven wanneer het bedrag wordt afgeschreven van de rekening. 
Is de contributie voldaan, dan volgt voor een nieuw lid inschrijving bij de KNLTB. 
Als bewijs van het lidmaatschap van LTC Rakets krijgt u een (digitale) KNLTB-ledenpas.  
  
Doorschuiven contributie wegens blessures, ziekte of zwangerschap 
Leden die met een medische verklaring kunnen aantonen dat zij ten gevolge van blessures, andere gezondheidsklachten of zwanger zijn en daardoor in het zomerseizoen niet kunnen tennissen, kunnen bij het bestuur voor aanvang van het seizoen schriftelijk verzoeken de reeds betaalde contributie (onkosten moeten wel betaald worden) door te schuiven naar het volgende seizoen. Terugbetaling van de contributie is niet mogelijk. 
U dient in het volgende zomerseizoen wel de onkosten van € 25,= te betalen, omdat de vereniging jaarlijkse de KNLTB-contributie voor u moet betalen. 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Opzeggen van het lidmaatschap bij LTC Rakets kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar en dit moet dan vóór 15 december. Indien opgezegd wordt ná deze datum, moet men administratiekosten van € 25,= betalen aan de LTC Rakets (zie statuten). U dient zich schriftelijk (per post of via email) af te melden bij de ledenadministratie. 
 
Introducégelden 
Als lid van onze tennisvereniging mag men een niet-lid introduceren op ons park. Een niet-lid mag maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden. De kosten dienen bij de kantinebeheerder te worden voldaan; alleen als de kantine gesloten is mag dit achteraf gebeuren. 
Introductie Junior (geboren in 2007 of later): € 5,00 per persoon. 
Introductie Senior (geboren in 2006 of eerder): € 7,50 per persoon. 
  
Tennislessen 
Leden van LTC Rakets kunnen tennislessen volgen bij Pascal Rouschen, lid van onze vereniging en in het bezit van de benodigde licentie.
U kunt contact met hem opnemen via telefoonnummer 06 - 420 164 32, om afspraken te maken over de mogelijkheden. 
U gaat een contract aan met de trainer en niet met LTC Rakets en u betaalt dan ook rechtstreeks aan de trainer. Informatie is terug te vinden op de website, https://www.ltcrakets.nl/tennisles
 
Kalenderjaar en tennisseizoenen 
Een kalenderjaar of verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
Zomerseizoen
Het zomertennisseizoen van LTC Rakets loopt van 1 april t/m 31 september. De kantine/bar is uitbesteed aan een (commerciële) kantinebeheerder. 
 
Winterseizoen 
In het winterseizoen, van 1 oktober t/m 31 maart, verhuurt LTC Rakets de kantine aan een exploitant. In samenwerking met de exploitant verhuurt de vereniging de binnenbanen. Leden en niet-leden kunnen in de winter banen huren, meestal via een seizoenscontract, maar er is ook een mogelijkheid om tussentijds een baan te huren. In beide situaties gaat u een contract aan met LTC Rakets. De tarieven staan op de website, https://www.ltcrakets.nl/binnenbaan. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via [email protected].