Energiescan LTC Rakets door Huis van de Sport

19 oktober 2022

Energiescan LTC Rakets door Huis van de Sport In 2021 heeft LTC Rakets een aanvrage ingediend bij het Huis van de Sport om een gratis energiescan te laten uitvoeren. Deze aanvrage is in 2021 goedgekeurd. Begin 2022 hebben we de benodigde informatie verzameld en de uitgebreide vragenlijsten ingevuld en opgestuurd naar het Huis van de Sport. Op 17 mei 2022 is een technische opname van onze accommodatie uitgevoerd in opdracht van het Huis van de Sport. Op 29 augustus 2022 hebben we een 1e rapportage ontvangen. Deze bestaat uit diverse onderwerpen op het gebied van verduurzamen en besparen van energie en een vitaliteitsonderzoek. In het vitaliteitsonderzoek wordt bekeken hoe vitaal onze vereniging c.q. levensvatbaar is en kan inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Ook bewustwording bij de gebruikers is een belangrijk onderwerp. Denk hierbij aan minder en korter douchen, maak lichten uit, hou deuren en ramen dicht, informeer de beheerder als iets defect is enz. Op 14 september 2022 is de 1e rapportage met het Huis van de Sport besproken en zijn afspraken gemaakt om bepaalde onderwerpen verder uit te werken om tot concrete aanbevelingen te komen. Hierbij wordt eerst gekeken welke maatregelen aan de schil van het gebouw nodig zijn zoals muren, dak, vloeren en ramen. Hoe kunnen we de warmte binnen houden in de winter. Daarna wordt gekeken hoe we het slimste de ruimtes kunnen verwarmen. Via de website houden wij onze leden en de overige gebruikers van onze accommodatie over de belangrijke ontwikkelingen bij onze vereniging op het gebied van duurzaamheid en vitaliteit op de hoogte.

L.T.C. Rakets

Welkom bij de tennisclub van Schinnen

LTC Rakets,  365 dagen tennis per jaar.
Wij beschikken over 4 buitenbanen met gravel en een tennishal met 2 binnenbanen.
Deze binnenbanen hebben een unieke ondergrond Smash-court en LED verlichting.

Zomerseizoen : 1 april tot 1 oktober
Als lid kunt u vrij spelen op de buitenbanen en bij slecht weer gratis gebruik maken van de binnenbanen.

Winterseizoen : 1 oktober tot 1 april
In deze periode kan iedereen (ook niet-leden) de binnenbanen huren.

Regels voor het gebruik en kosten van de buiten- en binnenbanen.
kunt u hier op deze website vinden.

Beheerder 046 443 38 58

Neem contact op met Tennisclub LTC Rakets.