Opschonen percelen die grenzen aan het tennispark

25 mei 2024


Perceel Natuurmonumenten
In 2023 zijn we met Natuurmonumenten in overleg gegaan over de overlast (bladeren, takken en mogelijk omvallen van bomen) die we hebben van hun bomen en struiken naast baan 4 en achter baan 3 en 4. Natuurmonumenten heeft direct een inventarisatie gemaakt van het achterstallig onderhoud en heeft in januari 2024 hun perceel opgeschoond. In hun eigen onderhoudsplanning wordt nu bijgehouden welk onderhoud in de toekomst nodig is. 
Helaas voor onze vereniging kwam een berg oude gravel op hun terrein aan de oppervlakte. Afgesproken is dat de vereniging dit gravel afvoert zodra het weer dit toe laat.   
 

Perceel gemeente Beekdaelen.
In de afgelopen jaren is de gemeente diverse keren gewezen op hun plicht om hun perceel dat loopt langs de toegangsweg, de parkeerplaats, de oefenmuur en de zij- en achterkant van de tennishal beter te onderhouden om met name schade aan de tennishal te voorkomen. Bij de onderhandelingen in 2023 heeft LTC Rakets nogmaals aangedrongen op een structurele oplossing en het opnemen van dit  gebied in de reguliere onderhoudsplanning van de gemeente. 
Na enige weerstand heeft de gemeente uiteindelijk de firma Henssen B.V. uit Schinnen gevraagd om , in overleg met de tennisvereniging, een structurele oplossing uit te werken. In de loop van maart 2024 is de Henssen B.V. begonnen met het snoeien van de struiken en bomen, verwijderen van de oude  afrastering langs de parkeerplaats en het plaatsen van een nieuwe afrastering, aanbrengen van trottoirbanden langs de oefenmuur om doorgroei van onkruid te voorkomen, het opschonen en gelijkmaken van de grond achter de oefenmuur en langs de tennishal zodat de wanden niet verder worden beschadigd.  De grondstroken langs de tennishal en de oefenmuur zijn daarna met gras ingezaaid waardoor deze periodiek door de gemeente kunnen worden gemaaid. Ook het pad tussen de oefenkooi en de tennishal werd opgeknapt. Dit alles is uitgevoerd voor rekening van de gemeente.
Wel heeft de gemeente gevraagd om de regenpijpen van de tennishal in hoogte te verplaatsen zodat de grondstrook beter toegankelijk is tijdens het periodiek onderhoud. Dit moet nog door onze vereniging worden opgepakt. 
Als onze buren hun percelen op orde houden hebben we voortaan minder overlast op ons park en hoeven onze vrijwilligers hier geen energie meer in te stoppen. Dit alles komt de levensduur en de uitstraling van ons park ten goede. 
Onderstaand een overzicht van de oude en de nieuwe situaties (zie bijgaande PDF).

Opschonen percelen die grenzen aan het tennispark.pdf

Nieuwscategorieën