Historie

Historie

De vereniging werd op 9 mei 1980 officieel opgericht nadat op particulier initiatief van Bernd Starke vijf tennisbanen werden aangelegd aan de Burgemeester Pijlsstraat te Schinnen. In april werden de tennisvelden geopend in het bijzijn van zo’n 200 belangstellenden. Na het eerste jaar hadden we ongeveer 270 leden. De allereerste contributie voor senioren bedroeg 160 gulden.

Bij de allereerste clubkampioenschappen werd meteen een ‘stunt’ uitgehaald. Om bij de finalewedstrijden publiek te trekken werd een vliegtuig afgehuurd om daarmee de ballen aan parachuutjes te droppen boven het veld. Dit viel niet mee, want slechts twee ballen kwamen op de parkeerplaats terecht.

In 1981 sloten we ons aan bij landelijke bond, de KNLTB, en namen we voor het eerst deel aan de competitie. In 1982 is één van de vijf tennisbanen vervangen door een hal met twee tennisbanen zodat de vereniging sinds die tijd de beschikking heeft over vier buiten- en twee binnenbanen, alsmede over een clubhuis met kleedaccommodatie. Bij de bouw in april kwamen we in het nieuws omdat wegens een storm een kraan was omgevallen die een deel van de staalconstructie verbogen had. Op 20 mei 1982 is de hal niettemin geopend.

Ook bij de finales van de clubkampioenschappen van 1982 kwamen de ballen van grote hoogte, maar nu werden ze netjes op baan 1 en 2 afgeleverd door heuse parachutisten.

In 1983 werd het seizoen geopend door een groot evenement: de Sterrenslag. Nationale bekendheden zoals Willem van Hanegem, Ruud Gullit, Ron Brandsteder, Johnny Kraaykamp sr., Nico Haak, Oscar Harris en Dick Advocaat kwamen naar Schinnen om bij ons te spelen en te eten.

Op 7 juni 1984 werden er tennislessen gegeven aan onze junioren door niemand minder dan Tom Okker.

In mei 1985 werd er in het kader van ons lustrumfeest een proftennisevenement georganiseerd, Fame on Gravel. Baan 1 werd centercourt en baan 2 werd omgebouwd tot tribune waarop de toeschouwers konden kijken naar de verrichtingen van oud-profs Tom Okker, Marty Riessen, Niki Pilic, Ilie Nastase en Frew McMillan.

In 1985 werd voor het eerst een open 30+ toernooi georganiseerd, de voorloper van ons huidige 30+ dubbeltoernooi.

Vanwege diverse ontwikkelingen in 1986 stond het bestuur voor een lastige keuze. In de eerste maanden van 1987 is door de vereniging de beste keuze gemaakt door het tenniscomplex zelf aan te kopen. Sinds 1987 is het gehele tenniscomplex daarmee in eigendom en beheer van de vereniging zelf en worden alle werkzaamheden door het bestuur en de leden verricht. LTC Rakets is hierdoor de enige private vereniging in de gemeente Schinnen. De winterexploitatie van de hal is sindsdien in handen van een VOF.

In 1990 werd het 10-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Een voorstel om de naam Rakets te wijzigen in Rackets wordt door de leden niet gesteund uit eerbetoon aan onze grondlegger. De naam van de vereniging is immers een anagram van zijn achternaam.

 

1984: Tom Okker en Marty Riesen met de jeugdleden

1985: Frew McMillan

1985: Ilie Nastase

 

In 2005 bestond de vereniging 25 jaar. Voor deze dag was Sharon Walraven uitgenodigd . Zij gaf als grandslamwinnares en olympisch kampioene een demonstratie rolstoeltennis waarbij zij werd geassisteerd door Dave Larue die haar tijdelijke sparringpartner was. Uiteraard werd er ook getennist en feest gevierd. De jubilarissen gingen samen op de foto en ontvingen een pen met inscriptie. Tijdens de feestavond waren er optredens van een orkest dat bestond uit eigen leden en bleek dat we ook zangers en zangeressen in de vereniging hadden. Een geslaagde dag.

In 2010 werd het 30 jarig jubileum gevierd. Een feestcommissie had een gevarieerd programma samengesteld. Het was prachtig weer en veel leden en oud leden waren aanwezig onder het genot van een hapje en een drankje. De muziek werd verzorgd door de Biesenhofkapel uit Puth. Uiteraard werd er ook getennist. De leden ontvingen een DVD met  de leukste foto’s van de eerste 30 jaar van onze vereniging. Aan onze voorzitter, Jan Schonbrodt, werd op die dag door burgemeester Link van Schinnen een lintje uitgereikt.  

In 2010 werd een eerste grote stap gemaakt in het verduurzamen van onze accommodatie door het realiseren van een vast dak van geïsoleerde platen op de tennishal.  

Op 8 juni 2014 werd ons jeugdlid Guus Jetten (destijds 14 jaar) Limburgs kampioen bij de jongens tot en met 16 jaar.   In 2015 werd het oude terras dat bestond uit trottoirtegels en bielzen vervangen door een nieuw groter betegeld terras, een betegelde fietsenstaling en een toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.  

In september 2015 werden de 2 versleten gravelbanen in de tennishal vervangen door 2 smashcourt vloeren. Dit project werd uitgevoerd in overleg met de KNLTB omdat dit de eerste smashcourtbanen waren die in Nederland in een binnenhal liggen.     

In 2018 werden, mede in het kader van het energieproject van de gemeente Schinnen,  104 zonnepanelen op de tennishal geplaatst en werd de verouderde verlichting in de tennishal  vervangen door LED verlichting. Ook in het gebouw kwam LED verlichting. Hierdoor werd onze vereniging zelfverzorgend voor wat betreft de stroomvoorziening. 

In april 2019 gaven John en Chris een demonstratie rolstoeltennis op ons park.   In 2019 zijn de hemelwaterafvoeren van de tennishal losgekoppeld van het riool  zodat het water rechtstreeks naar de natuur terug vloeit.  

In 2020 is een WIFI bestuurde besproei installatie voor de buitenbanen geïnstalleerd zodat ook rekening wordt gehouden met de weersverwachtingen. Hierdoor is het waterverbruik voor het besproeien van de banen gehalveerd.   Helaas kon de viering van het 40 jarig jubileum en het 35 jarig jubileum van ons dubbel toernooi  in 2020 niet door gaan door de COVID 19 pandemie (corona).

Door corona kon in 2020 een aantal weken niet worden getennist . Tijdens het 1e kwartaal van 2021 bleef,  door de coronamaatregelen,  de tennishal gesloten. Ook werd een beroep gedaan op steunmaatregelen om een deel van de financiële gevolgen op te vangen.   Op 26 april 2021 kreeg bestuurslid Frits Fransen , als dank voor de vele verdiensten voor LTC Rakets, een lintje uitgereikt door burgemeester Geurts van Beekdaelen.   De container voor de opslag van gereedschap en materialen  voor de vrijwilligers voor het  onderhouden van de banen en het park raakte overvol.

In oktober 2021 is een 2e container aangeschaft om ook meer ruimte te krijgen voor het opslaan van het buitenmeubilair enz.   In november 2021 zijn isolerende platen op de houten buitenwanden van het clubgebouw geplaatst en kreeg het gebouw een nieuwe uitstraling . Hiermee werd  ook een besparing op de stookkosten gerealiseerd.  Ook werden hemelwaterafvoeren van het clubgebouw afgekoppeld van het riool.  

De vorderingen van het verduurzamen van het tennispark van LTC Rakets kregen  ook de aandacht van de gemeente Beekdaelen.  Voor de gemeente was dit aanleiding om in november 2021 samen met LTC Rakets een promotiefilm op ons park op te nemen over  “duurzaamheid”.    

Op 28 november 2021 zijn nieuwe coronamaatregelen ingegaan. Hierdoor moeten  we de sportaccommodatie vanaf 17 uur tot 5 uur sluiten. Wederom een strop voor de onze vereniging, de huurders, de sponsorteams en onze beheerder. 

Opheffen coronamaatregelen, nieuwe voorzitter en energiecrisis
Vanaf 26 januari 2022 werden de coronamaatregelen opgeheven en kon weer volop worden getennist.
In de jaarvergadering van 15 maart 2022 werd Chantal Meijs benoemd tot onze eerste vrouwelijke voorzitter. Onder haar leiding nam het ledenaantal in 2022 toe tot 157 leden waarvan 29 jeugdleden. Begin 2019 hadden we nog maar 99 leden.
In 2022 is een minitrekker aangeschaft. De trekker wordt door de vrijwilligers gebruikt bij het walsen en vegen van de banen en bij het af- en aanvoeren van materialen.
Na de coronacrisis kregen we in 2022 met een nieuwe crisis te maken. De energiecrisis. De kosten van gas- en stroom rezen de pan uit. Gelukkig beschikten we over een energiescan die we met het Huis voor de Sport hadden opgesteld. In deze scan werden energiebesparende maatregelen geadviseerd. Bij de start van het winterseizoen 2022-2023 is een timer geïnstalleerd bij de bediening van de gasverwarming in de tennishal om te voorkomen dat de verwarming onnodig lang aan is. De huurtarieven voor de winterbanen werden verhoogd met een energietoeslag van € 3 per uur.
Begin 2023 is de oude CV ketel en de aparte gasboiler vervangen door een nieuwe Nefit CV ketel.